8 bài tập bụng trên xà đơn | Calisthenics Abs workout

Chỉ với xà đơn chúng ta đã có thể tạo ra đủ loại bài tập cho toàn bộ phần thân trên và bụng cũng không phải là ngoại lệ. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 8 bài tập bụng rất thú vị cùng với xà đơn. LINK

abs workout at home (5 minute)

abs workout at home (5 minute) No gym? Easy come try this home routine! This 5 minute video is a complete abdominal workout. Follow me: Instagram: Facebook: ... Youtube: ...